محمد منصور وزیری بنام مادر

محمد منصور وزیری بنام مادر
محمد منصور وزیری بنام مادر

نظری بنویسید...

  • رضا پاسخ

    سلام برگرمی دلها تون اظهارامیدوارم باز شب یلداهمدیگرو ببینیم ابروکمان دماغ خنجری

  • ابوغزاله لارکی پاسخ

    تسلم زبونت ای مطرب سر بلند ما.
    کم رسی نتکردن وا ای صدای خش لحن زیبا تو
    ان شاءالله الله عمرت طول ببتو و جمیع مطربون جزیرت مون هادت . (( امین ))

تلگرام گمبرون اینستاگرام گمبرون