حفله جدید محمد نصیبی و طالب پرنداخ

حفله جدید محمد نصیبی و طالب پرنداخ
حفله جدید محمد نصیبی و طالب پرنداخ

دانلود اهنگ جدید محمد نصیبی(بلال) و طالب پرنداخ بصورت حفله

|کیبورد : امین صالحی و امیر دهقانی / تومبا : بنیامین بالگانه /درامز : الیاس لشکرپناه|

|شماره جهت رزرو جشن ۰۹۲۱۳۷۰۳۵۷۸محمد زاهری|

انتشار وبسایت گمبرون دات نت

Www.Gamberon.Net

تلگرام گمبرون اینستاگرام گمبرون